Henry Keizer is tijdelijk teruggetreden als voorzitter van de VVD. Hij kòn niet anders meer, zo werd hem duidelijk gemaakt tijdens een uren durende vergadering met de partijtop. De vraag die voor nu overblijft is: waarom heeft het zo lang geduurd, voordat deze realiteit tot Keizer doordrong?

Henry Keizer is een aimabele en sterke persoonlijkheid. Er zijn niet veel mensen die hem durven tegen te spreken. Voor een partijvoorzitter is dat een prettige eigenschap. Hij is daardoor in staat de kikkers in de kruiwagen te houden in politiek roerige tijden. Is er ergens in de VVD-gelederen onrust? Keizer gaat er direct op af, praat met alle betrokkenen. Meestal is daarmee de kou uit de lucht.

Die sterke persoonlijkheid heeft de geplaagde partijvoorzitter nu echter parten gespeeld. De publicitaire storm die de afgelopen dagen over hem heen is gekomen, heeft hij verkeerd ingeschat. Het is een bekend verschijnsel. In tijdens van publicitaire nood, verdwijnt het eigen oordeelsvermogen.

Dat gaat zo. Er ontstaat ophef over jouw functioneren, nu of in het verleden. Je vindt echter dat er niets mis is met wat jij hebt gedaan en dus hebben de criticasters ongelijk. Dat zet zich vast in je hoofd. En dan is het zaak voldoende tegenspraak in je omgeving te hebben georganiseerd, die door jou ook serieus wordt genomen. Juist in deze crisissituatie.

En daar schort het aan bij Keizer. Kennelijk is zijn omgeving niet in staat gebleken hem te overtuigen van het feit dat de publicitaire storm een factor op zich werd, die van invloed was op zijn toekomst. Het gaat dan allang niet meer om de feiten, maar om de beeldvorming. Het is ook moeilijk om als het middelpunt van de publicitaire storm de realiteit onder ogen te blijven zien.

Als Keizer zich dat had gerealiseerd, zou hij de journalisten van ‘Follow the Money’ niet de deur hebben gewezen bij een persconferentie. Dan zou het niet zo lang hebben geduurd voordat hij opening van zaken gaf. Dan zou hij eerder aan de commissie integriteit van de VVD hebben gevraagd een onderzoek te doen naar de omstreden overname van zijn bedrijf. Dan zou hij eerder hebben besloten tijdelijk terug te treden, hangende dat onderzoek.

Dan zou er veel schade voor de VVD zijn voorkomen.